Thứ Ba, 1 tháng 11, 2022

Xây dựng bản đồ chiến lược cần có những yếu tố nào? Cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé!

1. Yếu tố tài chính

Doanh nghiệp phải luôn tìm kiếm những giải pháp tối ưu để gia tăng lợi nhuận. Nên đây chính là mục đích tài chính hàng đầu mà tổ chức hướng tới. Trong bản đồ chiến lược, với yếu tố tài chính, 2 nhóm chiến lược để tăng trưởng lợi nhuận là tập trung tăng doanh thu (mục tiêu dài hạn) và năng suất (mục tiêu ngắn hạn). 

Chiến lược tăng trưởng doanh thu được áp dụng là xây dựng mối quan hệ với khách hàng, giữ chân và thu hút với mục tiêu tăng tỷ lệ chuyển đổi. Với chiến lược nâng cao năng suất, doanh nghiệp nên chú trọng tới việc giảm chi phí đầu vào, sản xuất ra một lượng hàng với ít nguồn lực hơn. 

2. Yếu tố khách hàng

Định vị giá trị khách hàng là một trong các giá trị cốt lõi của bản đồ chiến lược. Chính vì thế, yếu tố khách hàng xếp ngay sau yếu tố tài chính. Để thực hiện sứ mệnh này, doanh nghiệp phải chú ý một số nguyên tắc như: 

- Dẫn đầu sản phẩm (Product Leadership) 

- Vận hành tối ưu (Operational Excellence)

- Mối quan hệ mật thiết với khách hàng (Customer Intimacy) 

3. Yếu tố quy trình nội bộ

Sau khi xác định mục tiêu về tài chính và khách hàng, quy trình nội bộ sẽ là yếu tố hỗ trợ doanh nghiệp đạt được mục tiêu đã đặt ra. Hầu như mọi công ty đều phải hoạch định và cải tiến quy trình cùng với việc vận hành liên quan đến hoạt động, khách hàng, …

Từ đó, doanh nghiệp sẽ: Thúc đẩy tăng trưởng thông qua đổi mới và mở rộng thị trường; Nâng cao giá trị khách hàng; Hợp tác tốt với các bên liên quan và Môi trường được vận hành hiệu quả.

4. Yếu tố học tập và phát triển

Nguồn lực lao động có tác động không nhỏ đến sự thành công trong doanh nghiệp. Vậy nên, yếu tố học tập và phát triển trong bản đồ chiến lược yêu cầu mỗi cá nhân phải rèn luyện, học tập để phát triển bản thân mỗi ngày. 

Đối với doanh nghiệp, xây dựng bản đồ chiến lược sẽ gắn liền với 4 yếu tố: tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ và học tập & phát triển. Bốn yếu tố đó được xây dựng từ trên xuống dưới một cách chặt chẽ.

0 nhận xét :

Đăng nhận xét