Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2022

Những câu hỏi thường gặp về BSC sẽ được giải đáp trong bài viết này!

1, BSC (Thẻ điểm cân bằng) là gì? BSC hoạt động như thế nào? 

BSC là cách thức quản trị và lên kế hoạch chiến lược trong tổ chức, doanh nghiệp, ... để định hướng các mục tiêu, hành động theo tầm nhìn và chiến lược đã định. Hiểu đơn giản về quy trình vận hành của công cụ BSC là đo lường dữ liệu hiệu suất trong quá khứ và cung cấp cho các tổ chức phản hồi, gợi ý về cách đưa ra quyết định tốt hơn trong tương lai.

2, Bốn khía cạnh của BSC được chỉ ra là gì? 

Bốn quan điểm của một hệ thống BSC là Learning and Growth (học tập và tăng trưởng), Business processes (quy trình kinh doanh), Customer (khách hàng) và Financial Data (dữ liệu tài chính). Đây là những khía cạnh tạo nên tầm nhìn và chiến lược của một công ty. Vậy nên, họ yêu cầu một nhân viên chủ chốt của công ty, cho dù đó là điều hành và/hoặc nhóm quản lý, để phân tích dữ liệu được thu thập trong bảng điểm.

3, Cách sử dụng BSC như thế nào? 

Điểm số cân bằng cho phép các công ty đo lường vốn trí tuệ cùng với dữ liệu tài chính để "làm sáng tỏ" những thành công và thất bại trong các quy trình nội bộ. Bằng cách tổng hợp dữ liệu từ hiệu suất trong quá khứ trong một báo cáo duy nhất, ban quản lý có thể xác định sự thiếu hiệu quả, đưa ra các kế hoạch để cải thiện và truyền đạt các mục tiêu và ưu tiên cho nhân viên cũng như các bên liên quan khác.

4, Lợi ích của Thẻ điểm cân bằng (BSC)? 

Có nhiều lợi ích khi ứng dụng BSC vào hoạt động quản trị. Những lợi thế quan trọng nhất bao gồm khả năng đưa thông tin vào một báo cáo duy nhất, có thể tiết kiệm thời gian, tiền bạc và tài nguyên. BSC cũng cho phép các công ty theo dõi hiệu suất về dịch vụ và chất lượng bên cạnh việc theo dõi dữ liệu tài chính. Thẻ điểm cân bằng cũng cho phép các công ty nhận ra và giảm bớt sự thiếu hiệu quả.

0 nhận xét :

Đăng nhận xét