Thứ Năm, 18 tháng 8, 2022

BSC và KPI là bộ đôi quản trị và cải thiện hiệu suát hữu hiệu mà các nhà lãnh đạo, nhà quản lý và tổ chức, doanh nghiệp thường xuyên sử dụng. Lợi ích của hai công cụ này là gì? 

Thứ nhất, thiết lập hệ thống KPI đầy đủ chỉ tiêu, trọng số, thang đo đánh giá và giao cho các phòng ban, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện. 

Thứ hai, tất cả nhân viên trong công ty đều có các chỉ tiêu đánh giá kết quả làm việc của mình.

Thứ ba, báo cáo đo lường kết quả, công việc theo các tần suất tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm. Đồng thời, đo lường, cải thiện hiệu suất theo thời gian thực.

Thứ tư, căn cứ kết quả Đánh giá thành tích nhân viên, mức độ cải thiện hiệu suất để trả lương KPI và xét thưởng theo thành tích.

Thứ năm, tiết kiệm thời gian, tối ưu hóa chi phí, tăng lợi nhuận cũng như tăng hiệu quả lên gấp 3 lần cùng mức chi phí.

Thứ sáu, biến Doanh nghiệp vận hành theo mô hình lấy khách hàng làm trung tâm.

Thứ bảy, có chiến lược xuất sắc, thực thi chiến lược tạo sự khác biệt và hiệu quả

Thứ tám, quản trị thực thi dựa trên Dữ liệu và các thuật toán thông minh giúp ra quyết định chính xác đúng thời điểm, đúng đối tượng. Bên cạnh đó, quyết định dựa trên dữ liệu, phát triển tập trung vào năng suất và hiệu quả.

Một số điểm đặc biệt kể tới như: 

  • Ứng dụng trí thông minh nhân tạo (AI) trong quản trị Doanh nghiệp.
  • Tăng năng lực cạnh tranh nhờ tập trung vào chuyển đổi số nhanh, chiến lược tập trung vào AI, có khả năng tạo sự khác biệt và đổi mới sáng tạo vượt trội so với các đối thủ.
  • Thúc đẩy Doanh nghiệp trở thành tổ chức sáng tạo, có khả năng thích ứng trước sự thay đổi tốt nhất, nhanh nhất để sống sót và dẫn đầu.
  • Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đón đầu Cách mạng công nghiệp 4.0.
Nguồn: Thư viện tài liệu nhân sự iCPO/sưu tầm

0 nhận xét :

Đăng nhận xét