Thứ Năm, 20 tháng 10, 2022

Trong bài viết này cùng tìm hiểu tiêu chí SMART trong KPI là gì và làm thế nào để xây dựng KPI theo SMART nhé!

1. Tiêu chí SMART trong KPI là gì? 

Hiểu đơn giản, tiêu chí SMART trong KPI là chỉ số đánh giá thực hiện công việc, đánh giá hiệu suất làm việc theo thời gian, được xây dựng dựa trên 5 yếu tố: 

  • S - Specific (Cụ thể): Giúp cụ thể, minh bạch hóa mục tiêu. Đồng thời, tránh nhầm lẫn, chệch hướng khi thực hiện mục tiêu.
  • M - Measurable (Đo lường): Giúp đo lường được chính xác tiến độ triển khai công việc, hoàn thành mục tiêu.
  • A - Achievable (Khả thi): Giúp thiết lập mục tiêu có kỳ vọng, thử thách nhưng không trở nên bất khả thi.
  • R - Relevant (Liên quan): Giúp liên kết các mục tiêu trong một “bức tranh” chung tổng thể.
  • T - Time-Bound (Giới hạn thời gian): Giúp tạo áp lực, cam kết đủ để hoàn thành mục tiêu đúng hạn.

2. Xây dựng tiêu chí SMART trong KPI như thế nào? 

Để xây dựng KPI theo nguyên tắc SMART, phải trải qua 5 bước sau đây: 

Bước 1: Xây dựng bộ chỉ tiêu KPI cụ thể

Bước 2: Xây dựng chỉ số KPI gắn với các yếu tố đo lường

Bước 3: Đánh giá tính khả thi của KPI

Bước 4: Đánh giá tính liên quan của KPI

Bước 5: Gắn chỉ số KPI với giới hạn thời gian

Trong bài viết hôm nay, chúng ta được tìm hiểu tiêu chí Smart trong KPI là gì và cách xây dựng KPI theo nguyên tắc Smart. Khi kết hợp KPI với Smart, doanh nghiệp sẽ có những mục tiêu phù hợp hơn để hướng nhân viên theo đúng mục tiêu. Hơn thế, Smart KPI còn hạn chế được các rủi ro, thực tế hơn mà vẫn có thể thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên.

0 nhận xét :

Đăng nhận xét