Thứ Hai, 17 tháng 10, 2022

“BSC là một hệ thống quản lý được phát triển để giúp một tổ chức thiết lập, theo dõi và thực hiện chiến lược kinh doanh”. Vậy BSC quan trọng như thế nào và lợi ích của nó là gì? Cùng tìm hiểu nhé!

1. BSC là công cụ giúp lập kế hoạch tốt hơn

Lợi ích đầu tiên của Thẻ điểm cân bằng (BSC) đó là hoạch định chiến lược tốt hơn. Trong đó, BSC cung cấp một khuôn khổ mạnh mẽ để xây dựng và truyền đạt các chiến lược của doanh nghiệp. Mô hình kinh doanh được mô tả trong bản đồ chiến lược giúp các nhà quản lý, lãnh đạo có thể nhìn bao quát về nguyên nhân và kết quả giữa các chiến lược khác nhau. 

2. BSC là công cụ phối hợp các dự án và kế hoạch

Phương pháp BSC hỗ trợ tổ chức vạch ra mục tiêu chiến lược khác nhau cho các dự án và kế hoạch. Từ đó, đảm bảo các dự án, kế hoạch tập trung cùng nhau để đạt được mục tiêu chiến lược nhanh và hiệu quả nhất. Điều này giúp các doanh nghiệp định hướng và phát triển theo đúng phương hướng, mục tiêu ban đầu đặt ra. Quan trọng là không đi lệch hướng hoặc lập kế hoạch quá sức với khả năng và điều kiện. 

3. BSC là công cụ giúp cải thiện báo cáo hiệu suất

BSC cũng được sử dụng để hướng dẫn thiết kế các báo cáo hiệu suất và trang tổng quan. Qua đó đảm bảo rằng các báo cáo quản lý tập trung vào vấn đề chiến lược quan trọng nhất. Hơn thế, công ty dễ dàng giám sát việc thực hiện các kế hoạch đặt ra. 

4. BSC là công cụ quản lý thông tin tốt

Thẻ điểm cân bằng (BSC) giúp tổ chức thiết kế các chỉ số hiệu suất chính cho những mục tiêu chiến lược khác nhau. Mục đích là đảm bảo công ty đang đo lường những gì thực sự quan trọng. Nghiên cứu cho thấy, các công ty ứng dụng BSC có xu hướng báo cáo thông tin quản lý chất lượng cao hơn và ra quyết định tốt hơn.

5. BSC là công cụ hỗ trợ tổ chức và điều phối

Cuối cùng, BSC hỗ trợ các công ty điều chỉnh cơ cấu bộ máy sao cho phù hợp với mục tiêu chiến lược kinh doanh đã đề ra. Để thực hiện tốt kế hoạch, doanh nghiệp phải đảm bảo tất cả các đơn vị, phòng ban, nguồn lực kinh doanh và các chức năng hỗ trợ đều làm việc hướng tới mục tiêu chung. 

Đây là những lợi ích cơ bản của BSC trong doanh nghiệp. Bạn có ấn tượng với công cụ này không? Chia sẻ với chúng tôi nhé!


0 nhận xét :

Đăng nhận xét