Thứ Năm, 2 tháng 2, 2023

 Có phải làm nhân sự chỉ là tuyển dụng nhân viên? Không hoàn toàn là như vậy, tuyển dụng cũng nằm trong nhân sự nhưng bên cạnh đó còn những công việc khác. Cùng tìm hiểu nhé!

1. Nhân sự là gì? 

Theo Investopedia, “Human Resources (HR) is the division of a business that is charged with finding, screening, recruiting, training job applicants, and administering employee-benefit programs”. Có nghĩa, nhân sự (Human Resources - HR) là một bộ phận của doanh nghiệp, chuyên phụ trách tìm kiếm, sàng lọc, tuyển dụng ứng viên, đào tạo và quản lý các chương trình phúc lợi cho nhân viên.

Một ví dụ dễ thấy về vai trò của quản trị nhân sự là khi người làm nhân sự tìm được đúng người cho đúng việc vào đúng thời điểm (right person for right job at right time) thì doanh nghiệp/tổ chức cùng người lao động đều có lợi.

2. Nghề nhân sự là làm gì? Mô tả công việc trong phòng Nhân sự

Phụ thuộc vị trí, kinh nghiệm mà người làm nhân sự sẽ được phân công công việc khác nhau. Chúng ta có thể khái quát công việc nhân sự như sau. 

2.1 Nhóm công việc tuyển dụng

Công việc của nhân viên tuyển dụng trong phòng nhân sự như:

+ Lập kế hoạch, triển khai công tác tuyển dụng đáp ứng nhu cầu phát triển của tổ chức/doanh nghiệp.

+ Đăng thông tin tuyển dụng trên các kênh phù hợp và cung cấp đầy đủ thông tin cho ứng viên, tiếp cận với ứng viên tiềm năng.

+ Sàng lọc CV và xếp lịch phỏng vấn cho ứng viên.

2.2 Nhóm công việc hành chính

Mô tả công việc của nhân viên hành chính trong phòng nhân sự bao gồm:

+ Quản lý hợp đồng lao động của nhân viên, hồ sơ nhân viên, định biên nhân sự.

+ Hướng dẫn nhân viên mới về hợp đồng lao động; làm rõ về mức lương, chính sách phúc lợi của công ty.

+ Theo dõi và thực hiện các chế độ nghỉ việc hay hết hạn hợp đồng theo quy định.

+ Lập báo cáo theo định kỳ và thực hiện các công việc khác theo chỉ định của cấp trên.

+ Thực hiện chuyển phát, giao nhận văn thư, hợp đồng, hóa đơn cho công ty và các phòng ban, …

2.3 Nhóm công việc về lương thưởng và phúc lợi (C&B) 

Các công việc của nhóm này: 

+ Thực hiện chấm công, quản lý việc nghỉ phép, nghỉ việc, …

+ Xây dựng bảng lương thưởng theo vị trí công việc và năng lực.

+ Xây dựng chính sách phúc lợi, đãi ngộ, khen thưởng, …

+ Xử lý những tranh chấp phát sinh trong quan hệ lao động tại nơi làm việc.

2.4 Nhóm công việc đào tạo và phát triển

Doanh nghiệp cung cấp cho nhân viên các công cụ cần thiết cho sự phát triển của họ. Trong đó, tổ chức cho nhân viên mới những khóa đào tạo định hướng giúp họ nắm vững nghiệp vụ cũng như hiểu rõ với văn hóa doanh nghiệp.

Ngoài ra, bộ phận nhân sự cũng cung cấp những buổi tập huấn kỹ năng lãnh đạo và phát triển chuyên môn. Đào tạo lãnh đạo có thể dành cho các giám sát viên; quản lý mới được tuyển dụng; …

0 nhận xét :

Đăng nhận xét