Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

Với 4 thước đo tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ và học tập & phát triển, Thẻ điểm cân bằng (BSC) đã tạo nên hiệu quả trong hoạt động của doanh nghiệp. Trong bài viết này, cùng tìm hiểu rõ hơn về thước đo khách hàng (Customer). 

Thước đo khách hàng (Customer) 

Sự hài lòng của khách hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn của doanh nghiệp. Tại sao vậy? Bởi chính họ là người sẽ tạo nên doanh thu của cả hiện tại và tương lai cho tổ chức. Thước đo này trong cấu trúc BSC sẽ trả lời câu hỏi: khách hàng đang cảm thấy doanh nghiệp như thế nào? Từ đây, có thể dễ dàng đưa ra các mục tiêu và kế hoạch thực hiện tập trung vào độ hài lòng của khách hàng. 

Để có được nhận định chính xác về quan điểm đánh giá của khách hàng, doanh nhiệp có thẻ dựa vào bộ khung câu hỏi dưới đây: 

+ Đó đúng là tập khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp? 

+ Họ có cảm thấy thích sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp không? 

+ % phản hồi của khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ là bao nhiêu? 

+ Trong phản hồi, ý kiến có bao nhiêu % tích cực và % tiêu cực? 

+ Họ có so sánh giữa doanh nghiệp của bạn và đối thủ cạnh tranh không? Họ so sánh như thế nào (dưa vào yếu tố nào)? 

Bên cạnh thước đo khách hàng, cấu trúc BSC còn có 3 thước đo khác là thước đo tài chính, thước đo quy trình nội bộ và thước đo học tập & phát triển. Khi xây dựng BSC, 4 thước đo này đều quan trọng như nhau và có mối quan hệ ảnh hưởng lẫn nhau. 

Ngoài ra, từng yếu tố trong 4 thước đo cũng có mối quan hệ nhân quả. Chẳng hạn, trong thước đo tài chính, giảm chi chí và tăng doanh thu dẫn tới mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận. 


0 nhận xét :

Đăng nhận xét