Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2022

Sự ra đời và phát triển của lương 3P như thế nàp? Và điểm gì đặc biệt nhất? Cùng tìm hiểu nhé!

1. Nguồn gốc của lương 3P

Nhờ sự ra đời và phát triển của hai công cụ quản trị BSC và KPI mà hệ thống đãi ngộ dựa trên kết quả công việc hình thành. Tuy nhiên, trả lương dựa trên kết quả công việc (KPI) thời điểm đó chỉ là “khoán 100%” và lương của từng người được đưa ra dựa trên mặc cả khi đàm phán. Nói cách khác, hệ thống này mới chỉ đề cập đến một yếu tố duy nhất trong đánh giá và đãi ngộ mà bỏ qua các vấn đề khác như vị trí đảm nhận, yếu tố con người, ... 

Nhận ra hình thức này còn nhiều bất cập, năm 2003, S.K. Bhatia đã phát triển hình thức đãi ngộ và trả lương mới. Trong đó có việc đánh giá vị trí công việc, tạo động lực cho nhân viên tự đào tạo, nâng cao năng lực, thu hút và giữ chân người tài (người làm được việc). 

Đến năm 2005, Mercer đưa ra khái niệm hệ thống lương 3P chính thức. Qua đó, lương 3P trở thành một công cụ hữu hiệu trong quản trị doanh nghiệp. 

2. Hành trình phát triển của lương 3P

Sau khi khái niệm về hệ thống lương 3P được công bố vào năm 2005 bởi Mercer, một loạt những nghiên cứu khác cũng được tiến hành Các nhà nghiên cứu nước ngoài đã chỉ ra ưu điểm của 3P trong việc giúp doanh nghiệp tạo động lực cho nhân viên, nâng cao hiệu quả làm việc cũng như thu hút và giữ chân người tài. 

Lương 3P phát triển ở Việt Nam

Tại Việt Nam, thuật ngữ 3P cũng “du nhập” từ khá sớm (từ những năm trước 2010). Có thể lương 3P đã được Mercer và HAY đưa vào thông qua các dự án tư vấn cho doanh nghiệp lớn tại Việt Nam trong những năm 200x (đầu thế kỷ 21).

Và chúng ta không thể không nhắc đến công ty tư vấn OCD và chuyên gia tư vấn độc lập về mô hình 3P, Nguyễn Ngọc Tùng. Năm 2015: "Mô hình 3P là tạo nên sự công bằng giữa các nhân viên trong nội bộ công ty, cũng như sự cân bằng giữa môi trường lương thưởng bên trong và bên ngoài công ty, từ đó, đảm bảo nhân viên được công nhận, thu hút, giữ chân và tạo động lực cho nhân viên".

Có thể thấy, sự ra đời và phát triển của hệ thống lương 3P đã tạo nên bước ngoặt tuyệt vời cho các doanh nghiệp trong công tác chi trả lương cho nhân viên. 

Bài viết: https://blognhansu.net.vn/2022/08/23/he-thong-luong-3p-la-gi/

0 nhận xét :

Đăng nhận xét