Thứ Năm, 29 tháng 9, 2022

"KPI là một công cụ đo hiệu suất hiệu quả công việc theo thời gian cho một mục tiêu cụ thể". KPI được biết đến là công cụ quản trị hiệu suất hàng đầu hiện nay. Vậy bạn có bao giờ tò mò về câu chuyện lịch sử của KPI không? 

1. KPI thuở ban sơ

Người ta cho rằng, KPI đã được khởi đầu bởi các vị Hoàng đế nhà Ngụy (Trung Quốc) vào thế kỷ thứ 3. Các tiêu chí được Hoàng đế đưa ra để đánh giá các thành viên hoàng tộc đã hành động như thế nào. Và các tiêu này sẽ được dùng để ra quyết định ban thưởng hay xử phạt những thành viên hoàng gia. 

2. "Màn hình im lặng" của Robert Owen

Những đánh giá về hiệu quả công việc - KPI trong ngành công nghiệp có thể bắt đầu bởi Robert Owen vào những năm 1800. Robert Owen đã theo dõi hiệu suất tại các nhà máy bông ở Scotland bằng cách sử dụng "màn hình im lặng" do ông sáng tạo ra. Đó là những mảnh gỗ với màu sắc khác nhau được đặt trên bàn làm việc của người lao động. Trong đó: 

  • Black - Bad! (Tệ)
  • Blue - Indifferent (Không tốt cũng không tệ)
  • Yellow - Good (Tốt)
  • White - Excellent (Xuất sắc)

3. Sự phát triển của KPI vào những năm 1900

Dần dần, quân đội và các ngành công nghiệp thể hiện nhu cầu cần phương pháp đánh giá hiệu quả hơn. Hầu như ngành nghề nào cũng cần một hệ thống giám sát hiệu suất để đảm bảo sự sắp xếp nhân sự hợp lý trong hệ thống phân cấp của tổ chức. 

Trong những năm 1990, việc quản lý hiệu suất cá nhân - KPI ngày nay được định hình theo hai xu hướng chủ yếu. 

- Xu hướng thứ nhất là gia tăng sự phổ biến của việc tự đánh giá hiệu suất. Sự gia tăng của việc này diễn ra một cách tự nhiên. Bởi nền kinh tế lúc này đang bị chi phối bởi các nhân viên tri thức, độc lập hơn trong việc ra quyết định và quản lý quy trình làm việc. 

- Xu hướng thứ hai diễn ra trong những năm gần đây với sự kết hợp giữa quản lý hiệu quả chiến lược và quản lý hiệu suất cá nhân, hay còn gọi là BSC và KPI

Cụ thể, mục tiêu của tổ chức thể hiện qua các mục tiêu cá nhân. Những thước đo của cá nhân trở nên phù hợp với hệ thống đánh giá hiệu quả công việc của tổ chức. Vơi mục tiêu là gia tăng trách nhiệm của tất cả các nhân viên trong việc thực hiện chiến lược của tổ chức. 

0 nhận xét :

Đăng nhận xét