Thứ Ba, 6 tháng 9, 2022

Khóa học lương 3P ở Hà Nội được tổ chức bởi blogger/chuyên gia tư vấn nhân sự Nguyễn Hùng Cường cùng HrShare Community và GSA Academy. Sau khi hoàn thành khóa học, các anh chị em có thể xây dựng và triển khai hệ thống lương 3P chuẩn chỉnh. 

Sản phẩm mà bạn nhận được, bao gồm: bản đồ chiến lược, cơ cấu tổ chức, hệ thống quản trị hiệu suất, hệ thống quản trị năng lực và hệ thống đãi ngộ. Chi tiết: 

a. Bản đồ chiến lược

b. Cơ cấu tổ chức: 

+ Sơ đồ tổ chức; Ma trận chức năng; Ma trận phối hợp; Cơ cấu chức năng của 1 bộ phận

+ Mô tả công việc của 1 vị trí TP; Mô tả công việc của 1 vị trí nhân viên

c. Hệ thống đánh giá giá trị công việc:

+ Bảng điểm giá trị công việc

+ Thang lương

d. Hệ thống quản trị hiệu suất:

+ KPI của CEO; KPI của trưởng bộ phận : 1 phòng; KPI của 1 vị trí nhân viên bất kỳ

+ Chính sách thúc đẩy KPI

e. Hệ thống quản trị năng lực:

+ Bảng định nghĩa giá trị cốt lõi

+ Khung năng lực chiến lược; Khung năng lực của 1 vị trí trưởng phòng; Khung năng lực của 1 vị trí Nhân viên

f. Hệ thống đãi ngộ:

+ Chính sách lương 3P

Khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ nhận được những kiến thức toàn diện để xây dựng hệ thống lương 3P. Nếu bạn đang gặp tình huống khó trong quá trình này, hãy tham gia một khóa học để nâng cao kỹ năng, nâng tầm hiểu biết về lương 3P. Chắc chắn sẽ không lãng phí đâu nhé!

Thông tin: https://daotaonhansu.net/3ps-ky-thuat-trien-khai-va-xay-dung/

0 nhận xét :

Đăng nhận xét