Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2022

 Cùng giải đáp những câu hỏi thường gặp về hệ thống lương 3P nhé!

1. Lương 3P là gì? 

Lương 3P nghĩa “là phương pháp trả lương dựa trên 3 yếu tố chính: Position (P1) - vị trí công việc, Person (P2) - năng lực cá nhân và Performance (P3) - mức độ hoàn thành công việc để tính toán và trả thu nhập cho người lao động”. 

2. 3 yếu tố chính của hệ thống lương 3P được "vận hành" như thế nào? 

Pay for Position (P1) - Trả lương theo vị trí công việc: Doanh nghiệp/công ty dùng số tiền cố định chi trả tiền lương 1 tháng cho một vị trí, bất kể người đó là ai và năng lực như thế nào. 

Pay for Person (P2) - Trả lương theo năng lực: Doanh nghiệp/công ty sẽ dựa vào khung đánh giá năng lực để chi trả lương cho nhân viên. 

Pay for Performance (P3) - Trả lương theo kết quả: Thưởng của người lao động (nhân viên) được dựa trên hiệu suất công việc, đạt được tiêu chí doanh nghiệp đưa ra và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp đó. 

Từ đó, ta có công thức tính lương 3P: 

Lương 3P = P1 + P2 + P3

Đây sẽ là tiền lương của mỗi cá nhân được nhận trong tháng. Và số tiền lương nhiều hay ít sẽ phụ thuộc vào P2 và P3 còn P1 chỉ là tiền lương cơ bản cố định cho người lao động. 

3, Lương 3P ra đời năm nào? 

Nhờ BSC và KPI mà hệ thống đãi ngộ dựa trên kết quả công việc mới hình thành. Trả lương dựa trên kết quả công việc (KPI) thời điểm đó chỉ là “khoán 100%” và lương của từng người được đưa ra dựa trên mặc cả khi đàm phán. Do đó, hệ thống trả lương theo KPI mới chỉ đề cập đến một yếu tố duy nhất trong đánh giá và đãi ngộ mà bỏ qua các vấn đề khác trong Quản trị nhân sự như yếu tố con người, vị trí công việc, … 

Nhận ra vấn đề này, năm 2003, Bhatia đã phát triển hình thức đãi ngộ và trả lương khác. Trong đó có việc đánh giá vị trí công việc, tạo động lực cho nhân viên tự đào tạo, nâng cao năng lực, thu hút và giữ chân người tài. 

Hai năm sau (2005), Mercer đưa ra khái niệm hệ thống lương 3P chính thức. Đây được xem là công cụ hữu hiệu trong quản trị doanh nghiệp. 

Trên đây là 3 câu hỏi thườn gặp về lương 3P và câu trả lời. Nếu có thắc mắc nào về lương 3P, đừng ngại chia sẻ với nhansuviettnam.vn nhé!

Bài viết: https://blognhansu.net.vn/2022/08/24/luong-3p-la-gi-nhung-dieu-can-biet/

0 nhận xét :

Đăng nhận xét